Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
ul. ks. R. Markwarta 7
85-015 Bydgoszcz

Tel. 52/323 04 13
Fax 52/323 04 50

NIP 554-22-12-161
REGON 001044962
KRS 0000002035

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:/pogotowiebydgoszcz/SkrytkaESP


Podmiotem tworzącym i sprawującym nadzór nad WSPR w Bydgoszczy jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

 

Strona została uruchomiona w dniu 2.01.2014r.