Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszcz

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszcz

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy informuję, że decyzją Komisji Konkursowej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w postępowaniu konkursowym na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy jako wygrywający konkurs wskazany został Pan dr n.med. Przemysław Paciorek.

Jednocześnie informuję, iż żaden z uczestników przedmiotowego postępowania konkursowego nie wniósł odwołania w terminie 14 dni od dnia wybrania przez Komisję Konkursową kandydata na stanowisko objęte konkursem.

Revisions