Dyrekcja
Krzysztof Tadrzak - Dyrektor
Dr n med. Przemysław Paciorek - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Rada Społeczna
Członkowie Rady Społecznej powołani na okres od 5 lipca 2019 r. do 4 lipca 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY
Maciej Świątkowski

CZŁONKOWIE
Ewa Elżbieta Kozanecka
Konstanty Dombrowicz
Piotr Król
Ewa Łapińska
Małgorzata Wiśniewska