Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ogłasza przetarg na: "Sukcesywne dostawy materiałów diagnostycznych, sprzętu do anestezji i resuscytacji, rurek nosowo-gardłowych i krtaniowych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ogłasza przetarg na: "Sukcesywne dostawy materiałów diagnostycznych, sprzętu do anestezji i resuscytacji, rurek nosowo-gardłowych i krtaniowych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy"

Ogłoszenie nr 32117-2017

Revisions