Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ogłasza przetarg na "Sukcesywne dostawy gazów medycznych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy"

Numer ogłoszenia: 46692 - 2014; data zamieszczenia: 10.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy