Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ogłasza przetarg na "Sukcesywne dostawy leków dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy"

Numer ogłoszenia: 45811 - 2014; data zamieszczenia: 04.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy