Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ogłasza przetarg na: „Zakup dwóch ambulansów z noszami oraz sprzętem medycznym w formie leasingu finansowego"

Numer ogłoszenia: 2014-074553

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy