Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ogłasza przetarg na: "Sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku, drobnego sprzętu medycznego"

Numer ogłoszenia: 43514 - 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy