Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ogłasza przetarg na: "Usługę udzielenia kredytu/pożyczki/refinansowania zobowiązań na finansowanie zakupu dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem"

Numer ogłoszenia: 19688 – 2016